De betekenis van Ancorada Cruz Bifida in de heraldiek is iets wat je moet weten als je wilt leren hoe je heraldische wapenschilden moet interpreteren. Heraldiek is een oude discipline die zich bezighoudt met de studie, het ontwerp en het gebruik van emblemen en symbolen in relatie tot de geschiedenis en genealogie van families en lijnen, dus de betekenis van Ancorada Cruz Bifida kan je veel vertellen over die lijnen.

1. Er wordt gezegd van het kruis wiens hoofd is verdeeld in twee acute punten één naar de rechterhand en de andere richting de sinister en het rinkelen. Het is omgekeerd.

In de heraldiek worden termen gebruikt om de verschillende elementen waaruit een heraldisch wapen bestaat en hun betekenis te beschrijven. Als we de betekenis van Ancorada Cruz Bifida willen weten, is het belangrijk de structuur van het wapen te begrijpen, om zo tot een betere interpretatie ervan te komen. Alleen met de betekenis van één van de elementen van het wapen, zoals de betekenis van Ancorada Cruz Bifida, is het niet mogelijk een globale interpretatie van een wapen te maken.

 • Adelaar - 1. Er zijn talloze ontwerpen en representaties. Behalve de beschrijving van het tegendeel, de reguliere positie is met de vleugels uitgebreid en verhoogd, de staart laag en verspreid, soms wordt het weergegeven gekroond en soms, dat wil zeggen met de
 • Armiñada Cruz - 1. Er wordt gezegd van het kruis gevormd van Armiños.
 • Bandhoofd - 1. Het is het resultaat van de vereniging van de baas en de band.
 • Bevelen - 1. Term gebruikt om het aantal stukken aan te duiden, gelijke riemen die herhalen met alternatiteit tussen metaal en kleur.
 • Bijlage - 1. Deze term wordt toegepast op dieren wanneer weergegeven met de ledematen, staart, hoorns en nagels van verschillende emaille.
 • diadeemada - 1. Het wordt opgevat als de persoon of een andere religieuze figuur of niet om een ​​cirkel rond het hoofd te dragen, zoals de keizerlijke adelaars en de leeuw van Venetië. (V. nimbo).
 • Drietand - 1. Er wordt gezegd van het stuk of delen van drie tanden.
 • Eik - 1. boom die wordt weergegeven met botstam en kronkelige takken. Alles wordt meestal gepresenteerd met Sinopel, natuurlijk, betrokken. Symbool van stevigheid, sterkte, deugd en weerstand. De middeleeuwse heraldische eik wordt vertegenwoordigd met stam en v
 • Gevleugelde Leon - 1. Chimerische figuur. Het wordt weergegeven met uitgebreide vleugels.
 • Havik - 1. Ave. Geschilderd en naast de rechterkant kijkend.
 • Kolonel - 1. Term die door sommige oude auteurs wordt gebruikt om de leeuw te definiëren die de staart verbergt. (V. laf).
 • Ladder - 1. (V. schaal).
 • Lazarista - 1. Orde van ridders ingesteld in de heilige plaatsen, wiens doel was om de melaatsen bij te wonen. Zijn badge was een achtpunten kruis, als ster, Sinopel. 2. Knight behoren tot de genoemde orde.
 • maagd - 1. Iconografisch beeld van de gesymboliseerde katholieke kerk als de moeder van Jezus Christus. Het wordt op natuurlijke wijze weergegeven, en soms met halve maan of een dienaar aan je voeten met een appel in de mond.
 • molenrad - 1. Het wordt weergegeven met steen, rond en in verschillende richtingen gestreept met een mast of ijzeren hand in het midden of zonder. Slechts de helft van dit wiel is ook in sommige wapenschilden getrokken. Symbool van werk, overvloed en kracht.
 • Schoenen - 1. Er wordt gezegd dat het schild wordt gedeeld door twee diagonalen die de hoofdhoeken verlaten, op het puntje van het schild.
 • Sils - 1. Ze zijn die van de schalen en als ze het niet specificeren, hebben ze hetzelfde glazuur als de rest van de figuur.
 • Tot ziens in golven - 1. Zei van de zien die worden weergegeven die golven vormen.

Daarom raden wij u aan om, naast de betekenis van Ancorada Cruz Bifida in de heraldiek, ook de andere bestanddelen van het wapen dat u wilt bestuderen op te zoeken. Heraldische terminologie is heel precies, en als u de betekenis van Ancorada Cruz Bifida kent, zult u niet alleen heraldische wapenschilden kunnen ontcijferen, maar ook uw eigen wapenschilden kunnen maken. Als je gepassioneerd bent door heraldiek, leer dan wat Ancorada Cruz Bifida in de heraldiek betekent, wat het voorstelt, en hoe Ancorada Cruz Bifida in een wapenschild geplaatst kan en moet worden.

Kortom, kennis van de betekenis van Ancorada Cruz Bifida en elk element van een heraldisch wapen kan op verschillende manieren nuttig zijn. Ten eerste kan het helpen om de geschiedenis en genealogie van een familie of geslacht te begrijpen, weten wat Ancorada Cruz Bifida betekent binnen het wapen is daarvoor essentieel. Ten tweede, als je niet weet wat Ancorada Cruz Bifida betekent, is het niet mogelijk het wapen als een compleet symbool te interpreteren, omdat elk element bijdraagt aan de algemene betekenis en het beeld dat het moet overbrengen. Ten slotte kun je, als je weet wat Ancorada Cruz Bifida betekent en wat de andere elementen zijn, je eigen wapen ontwerpen of een bestaand wapen aanpassen zodat het coherent is en de gewenste boodschap overbrengt.