De betekenis van Bretesado in de heraldiek is iets wat je moet weten als je wilt leren hoe je heraldische wapenschilden moet interpreteren. Heraldiek is een oude discipline die zich bezighoudt met de studie, het ontwerp en het gebruik van emblemen en symbolen in relatie tot de geschiedenis en genealogie van families en lijnen, dus de betekenis van Bretesado kan je veel vertellen over die lijnen.

1. Er wordt gezegd van het stuk dat kantelen in al zijn delen, onderste, bovenste en zijkanten of randen van het schild draagt.

In de heraldiek worden termen gebruikt om de verschillende elementen waaruit een heraldisch wapen bestaat en hun betekenis te beschrijven. Als we de betekenis van Bretesado willen weten, is het belangrijk de structuur van het wapen te begrijpen, om zo tot een betere interpretatie ervan te komen. Alleen met de betekenis van één van de elementen van het wapen, zoals de betekenis van Bretesado, is het niet mogelijk een globale interpretatie van een wapen te maken.

 • Ameda - 1. stuk vergelijkbaar met de poster, maar van grotere lengte. Gebruikt in Anglo -Saxon Armor.
 • Bandachtige band - 1. Band gevormd door zwarten. (V. Tegenoverladen).
 • Bom - 1. Deze figuur wordt normaal weergegeven in de vorm van een bal en dat er een vlam uitkomt.
 • Gekrompen leeuw - 1. Term gebruikt om de leeuw aan te duiden die wordt ondersteund in zijn achterkamers.
 • Genageld - 1. Er wordt gezegd van het stuk, wiens nagels van verschillende email zijn dan de hoofdfiguur.
 • Gier - 1. Dit dier wordt in profiel weergegeven of vooraan geplaatst, kijkend naar de rechter of links van het schild.
 • Heraldiek - 1. Heraldo -positie. 2. Naam gegeven aan de ceremonie die werd gemaakt om de Heralds te dopen, een handeling waarin de koning een glas wijn op de kop van de aanvrager leegmaakte.
 • Italiaans schild - 1. Ze worden gekenmerkt door veel van hen toilet, ovaal en paardenhead te dragen.
 • ROTEA - 1. Termijn die door sommige Aragonese heraldisten wordt gebruikt om naar het kruis van San Jorge te vallen.
 • Sotuer zwaaide - 1. Er wordt gezegd van de sotuer die een gevormde door zwavelige reliëfs aanneemt
 • Tegenbrower - 1. Rij van inkepingen van verschillende emaille op dezelfde gordel, stok, band of balk, komen niet overeen met die hierboven met de bodem (v. Contracles, contraloos).
 • Teller -trigger - 1. Het is de batterij gevormd door tegenbruggen. (V. tegenbrower).
 • Vid -stam - 1. Figuur die wordt weergegeven met zijn groene bladeren met zijn paarse fruit, maar het moet worden aangegeven, de clusters hangen en gek.
 • Vijgenboomblad - 1. Het wordt weergegeven in een lancetoïde vorm met drie bladeren toegevoegd aan de rib. Het is meestal geschilderd als Sinopel.

Daarom raden wij u aan om, naast de betekenis van Bretesado in de heraldiek, ook de andere bestanddelen van het wapen dat u wilt bestuderen op te zoeken. Heraldische terminologie is heel precies, en als u de betekenis van Bretesado kent, zult u niet alleen heraldische wapenschilden kunnen ontcijferen, maar ook uw eigen wapenschilden kunnen maken. Als je gepassioneerd bent door heraldiek, leer dan wat Bretesado in de heraldiek betekent, wat het voorstelt, en hoe Bretesado in een wapenschild geplaatst kan en moet worden.

Kortom, kennis van de betekenis van Bretesado en elk element van een heraldisch wapen kan op verschillende manieren nuttig zijn. Ten eerste kan het helpen om de geschiedenis en genealogie van een familie of geslacht te begrijpen, weten wat Bretesado betekent binnen het wapen is daarvoor essentieel. Ten tweede, als je niet weet wat Bretesado betekent, is het niet mogelijk het wapen als een compleet symbool te interpreteren, omdat elk element bijdraagt aan de algemene betekenis en het beeld dat het moet overbrengen. Ten slotte kun je, als je weet wat Bretesado betekent en wat de andere elementen zijn, je eigen wapen ontwerpen of een bestaand wapen aanpassen zodat het coherent is en de gewenste boodschap overbrengt.