De betekenis van Gekruist in de heraldiek is iets wat je moet weten als je wilt leren hoe je heraldische wapenschilden moet interpreteren. Heraldiek is een oude discipline die zich bezighoudt met de studie, het ontwerp en het gebruik van emblemen en symbolen in relatie tot de geschiedenis en genealogie van families en lijnen, dus de betekenis van Gekruist kan je veel vertellen over die lijnen.

1. Breng aan op de stukken die een overlappend kruis dragen. 2. Er wordt gezegd van de heer die zich in dienst nam voor wat kruistocht. 3. Er wordt gezegd van elk figuur dat aan de bovenkant een kruis wordt toegevoegd, meestal de wereldbol en vlaggen.

In de heraldiek worden termen gebruikt om de verschillende elementen waaruit een heraldisch wapen bestaat en hun betekenis te beschrijven. Als we de betekenis van Gekruist willen weten, is het belangrijk de structuur van het wapen te begrijpen, om zo tot een betere interpretatie ervan te komen. Alleen met de betekenis van één van de elementen van het wapen, zoals de betekenis van Gekruist, is het niet mogelijk een globale interpretatie van een wapen te maken.

 • Angrelura - 1. Naam die volgens sommige auteurs, volgens sommige auteurs, aan La Filiera en andere stukken in een snuifje Anglelada ontvangt. (V. Filiera).
 • Borduur - 1. stuk dat het veld van het schild erin omringt, heeft het zesde deel ervan. Het kan verschillende vormen aannemen, zoals het samengestelde borduurwerk, denticulate bordura, taart
 • Bureaulade Cruz - 1. Het is het kruis dat vol zit met boren.
 • Haan - 1. Ave. De reguliere positie is het profiel, er wordt gezegd dat is gemaakt of gebarbeld. Er wordt ook gezegd dat zangeres, wanneer hij met een open snavel trekt, en gedurfd als hij het rechterbeen optilt.
 • Hannover Corona - 1. Vergelijkbaar met het echte Engels.
 • Harp - 1. Het wordt ten onrechte door sommige heraldisten door Dante gezegd. (Zie Dantelado).
 • Kolonel - 1. Term die door sommige oude auteurs wordt gebruikt om de leeuw te definiëren die de staart verbergt. (V. laf).
 • ovaal - 1. Curve gesloten voor de ellips. Gebruikt in Franse heraldiek.
 • Tajado en Flechado - 1. Er wordt gezegd van het schild verdeeld in twee delen in de vorm van een balk en het midden van de een doordringt de andere in de vorm van een punt en pijl.
 • Toegewijd - 1. Er wordt gezegd van een band, gordel, batterij, gevormd door golvingen als een komeetstaart.
 • Verbinderkroon - 1. Oude titel van Catalonië. Email Gold Circle.
 • Wetenschapsboom - 1. De boom van de wetenschap wordt weergegeven, met vier takken die een cirkel omhoog vormen, en in elk van hen met dertien bladeren. Zeer zeldzame figuur in Spaanse heraldiek.

Daarom raden wij u aan om, naast de betekenis van Gekruist in de heraldiek, ook de andere bestanddelen van het wapen dat u wilt bestuderen op te zoeken. Heraldische terminologie is heel precies, en als u de betekenis van Gekruist kent, zult u niet alleen heraldische wapenschilden kunnen ontcijferen, maar ook uw eigen wapenschilden kunnen maken. Als je gepassioneerd bent door heraldiek, leer dan wat Gekruist in de heraldiek betekent, wat het voorstelt, en hoe Gekruist in een wapenschild geplaatst kan en moet worden.

Kortom, kennis van de betekenis van Gekruist en elk element van een heraldisch wapen kan op verschillende manieren nuttig zijn. Ten eerste kan het helpen om de geschiedenis en genealogie van een familie of geslacht te begrijpen, weten wat Gekruist betekent binnen het wapen is daarvoor essentieel. Ten tweede, als je niet weet wat Gekruist betekent, is het niet mogelijk het wapen als een compleet symbool te interpreteren, omdat elk element bijdraagt aan de algemene betekenis en het beeld dat het moet overbrengen. Ten slotte kun je, als je weet wat Gekruist betekent en wat de andere elementen zijn, je eigen wapen ontwerpen of een bestaand wapen aanpassen zodat het coherent is en de gewenste boodschap overbrengt.