De betekenis van Goedgekeurd in de heraldiek is iets wat je moet weten als je wilt leren hoe je heraldische wapenschilden moet interpreteren. Heraldiek is een oude discipline die zich bezighoudt met de studie, het ontwerp en het gebruik van emblemen en symbolen in relatie tot de geschiedenis en genealogie van families en lijnen, dus de betekenis van Goedgekeurd kan je veel vertellen over die lijnen.

1. Er wordt gezegd van het stuk dat is samengesteld in afwisseling met oproepen die Compes, Color en Metal in een enkele rij worden genoemd, moet u er een lijst van vermelden. In het geval van een voorsprong kunnen composses onregelmatig zijn, het is raad

In de heraldiek worden termen gebruikt om de verschillende elementen waaruit een heraldisch wapen bestaat en hun betekenis te beschrijven. Als we de betekenis van Goedgekeurd willen weten, is het belangrijk de structuur van het wapen te begrijpen, om zo tot een betere interpretatie ervan te komen. Alleen met de betekenis van één van de elementen van het wapen, zoals de betekenis van Goedgekeurd, is het niet mogelijk een globale interpretatie van een wapen te maken.

 • Cabo de armería - 1. Er wordt gezegd van het belangrijkste familielid, hoofd van zijn afkomst in Navarra. Ook wel Palacio Cabo genoemd. (V. Cabo de Armería).
 • Corbo - 1. Term die door sommige auteurs wordt gebruikt om de Roque aan te duiden. (V. Roque).
 • Delen van het schild - 1. Het is de verdeling van het schild, volgens het menselijke gezicht dat wordt vertegenwoordigd in negen divisies en onderverdelingen: baas, tip, rechtse en sinistere kant.
 • Dextropiro, Destrocero, Dextracero - 1. Termen die worden gebruikt om de hele menselijke arm aan te duiden en altijd de elleboog te tonen. Film van de rechterflank, gekleed, naakt of gewapend.
 • Gastheer - 1. Katholieke cultobject. Metalen doos waarin niet -geconsecrepeerde hosts worden opgeslagen. Ze kunnen rond en plat worden geverfd waarmee een klein kruis wordt ingebracht.
 • Geflan - 1. stuk waarvan de uiteinden eindigen in een bloem, in het algemeen vindt de LIS of klaverbloem meestal plaats, vooral de gordel en de threchor en het kruis.
 • Ingang - 1. De stukken en partities van het schild die in de anderen liggen in de vorm van een plug. (V. Enado, genesteld).
 • Kanarie - 1. Ave. wordt normaal weergegeven met goud, gehakt of getoond met de kleuren en email die natuurlijk zijn.
 • leiboom - 1. Zei door een schrijver om op het rooster te wijzen, de sleutel tot een ander email, bijvoorbeeld in de achternaam Trussel. Van Gules, een rug, gesloten van goud.
 • Markieshelm - 1. vooraan, zilver, bekleed met gules en met zeven roosters, bordura en roosters, vast met goud.
 • ondersteund - 1. Said over de stukken of cijfers die worden ondersteund aan anderen.
 • Patriarchaal kruis - 1. Cruz gevormd door twee transfers de kortste bovenste de onderste de onderste door een andere verticaal gekruist. (V. Cruz de Lorena).
 • Shyan - 1. Term gebruikt om dieren aan te duiden die de tong, nagels, staart missen. 2. Er wordt gezegd van witte wapens met de gebroken punt, wiens onvolkomenheden in de figuren en stukken een strafnota zijn. 3. zei over het schild waarin ze zijn verwijderd
 • Slang - 1. Het wordt weergegeven in het schild in een stok- en golfsituatie.
 • Sprekers, wapens - 1. Zij zijn die vertegenwoordigd door een figuur, die de achternaam van de afkomst verwijst en aangeeft die zij vertegenwoordigen en de achternaam grafisch interpreteert.
 • zonnebloem - 1. Deze plant is geschilderd op een schild voor of profiel met de bocht, gekanteld en lommerrijk. Het is meestal geschilderd in goud of Sinopel.

Daarom raden wij u aan om, naast de betekenis van Goedgekeurd in de heraldiek, ook de andere bestanddelen van het wapen dat u wilt bestuderen op te zoeken. Heraldische terminologie is heel precies, en als u de betekenis van Goedgekeurd kent, zult u niet alleen heraldische wapenschilden kunnen ontcijferen, maar ook uw eigen wapenschilden kunnen maken. Als je gepassioneerd bent door heraldiek, leer dan wat Goedgekeurd in de heraldiek betekent, wat het voorstelt, en hoe Goedgekeurd in een wapenschild geplaatst kan en moet worden.

Kortom, kennis van de betekenis van Goedgekeurd en elk element van een heraldisch wapen kan op verschillende manieren nuttig zijn. Ten eerste kan het helpen om de geschiedenis en genealogie van een familie of geslacht te begrijpen, weten wat Goedgekeurd betekent binnen het wapen is daarvoor essentieel. Ten tweede, als je niet weet wat Goedgekeurd betekent, is het niet mogelijk het wapen als een compleet symbool te interpreteren, omdat elk element bijdraagt aan de algemene betekenis en het beeld dat het moet overbrengen. Ten slotte kun je, als je weet wat Goedgekeurd betekent en wat de andere elementen zijn, je eigen wapen ontwerpen of een bestaand wapen aanpassen zodat het coherent is en de gewenste boodschap overbrengt.