De betekenis van King's hoofd in de heraldiek is iets wat je moet weten als je wilt leren hoe je heraldische wapenschilden moet interpreteren. Heraldiek is een oude discipline die zich bezighoudt met de studie, het ontwerp en het gebruik van emblemen en symbolen in relatie tot de geschiedenis en genealogie van families en lijnen, dus de betekenis van King's hoofd kan je veel vertellen over die lijnen.

1. Het wordt weergegeven in profiel of voorkant, met de bebaarde en gekroond naar de oude.

In de heraldiek worden termen gebruikt om de verschillende elementen waaruit een heraldisch wapen bestaat en hun betekenis te beschrijven. Als we de betekenis van King's hoofd willen weten, is het belangrijk de structuur van het wapen te begrijpen, om zo tot een betere interpretatie ervan te komen. Alleen met de betekenis van één van de elementen van het wapen, zoals de betekenis van King's hoofd, is het niet mogelijk een globale interpretatie van een wapen te maken.

 • Adommed - 1. Wanneer het ene stuk met het andere wordt geladen. Niet meer gebruikte term. (V. versierd).
 • Bandband - 1. stuk dat het resultaat is van de vereniging van de band en de gordel.
 • Bretesada -batterij - 1. Bretested Battery wordt begrepen zoals het wordt gevormd door Bretes. (V. Bretesado).
 • Equilaterals - 1. Termijn die door sommige armoryisten wordt gebruikt om de stukken of cijfers aan te duiden die zijn besteld in 1 en 2. (V. Goed geordend).
 • Gastheer - 1. Katholieke cultobject. Metalen doos waarin niet -geconsecrepeerde hosts worden opgeslagen. Ze kunnen rond en plat worden geverfd waarmee een klein kruis wordt ingebracht.
 • Gekweld tot Gibelin. - 1. Type aanmoediging met de verouderde kantelen, typerend voor de Italiaanse middeleeuwse heraldiek en veel gebruikt in Catalonië.
 • Gemakte batterij - 1. Het is de batterij bestaande uit drie batterijen, soms toegevoegd door bloemen van LIS of andere cijfers.
 • Gemeenschap, wapens - 1. Ze zijn de blazonen gecorrigeerd voor bedrijven, instellingen, religieuze congregaties, verenigingen.
 • gibeline - 1. Term gebruikt om de merleta's van een gebouw aan te duiden wanneer ze een inkeping of gespleten in hun bovenste deel dragen.
 • Goed Aguila - 1. zei van de adelaar die is geladen met druppels bloed. (V. Druppelt).
 • Kromme schoeisel - 1. Er wordt gezegd van het schild gedeeld door twee gebogen diagonalen die de hoofdhoeken verlaten, die op het puntje van het schild zijn.
 • maagd - 1. Iconografisch beeld van de gesymboliseerde katholieke kerk als de moeder van Jezus Christus. Het wordt op natuurlijke wijze weergegeven, en soms met halve maan of een dienaar aan je voeten met een appel in de mond.
 • Malarlar - 1. Er wordt gezegd van de Vallar -kroon die sommige van zijn componenten zijn aangepast die de paliza imiteren. (V. Corona Vallar).
 • Oranje - 1. Een van de kleuren van Engelse heraldiek. Wanneer het in zwart en wit trekt, wordt het weergegeven door diagonale lijnen die van de sinistere kale kanton van de baas gaan, naar de rechterhand van de punt, gekruist door horizontale lijnen, die het hele
 • Senescalato - 1. Positie, waardigheid, gebruik van senescaal.
 • Surmotado Chief - 1. De baas wiens bovenste derde van email verschilt van het veld van het schild en de baas.
 • Vid -stam - 1. Figuur die wordt weergegeven met zijn groene bladeren met zijn paarse fruit, maar het moet worden aangegeven, de clusters hangen en gek.
 • Volledige wapens - 1. Aan die van het hoofd van het gezin zonder enige aanpassing of toevoeging en dat ze ook de erfgenaam van het gezin kunnen dragen, maar niet de tweede kinderen die gedwongen werden om enig verschil te introduceren, onthullend dat ze geen hoofd waren van

Daarom raden wij u aan om, naast de betekenis van King's hoofd in de heraldiek, ook de andere bestanddelen van het wapen dat u wilt bestuderen op te zoeken. Heraldische terminologie is heel precies, en als u de betekenis van King's hoofd kent, zult u niet alleen heraldische wapenschilden kunnen ontcijferen, maar ook uw eigen wapenschilden kunnen maken. Als je gepassioneerd bent door heraldiek, leer dan wat King's hoofd in de heraldiek betekent, wat het voorstelt, en hoe King's hoofd in een wapenschild geplaatst kan en moet worden.

Kortom, kennis van de betekenis van King's hoofd en elk element van een heraldisch wapen kan op verschillende manieren nuttig zijn. Ten eerste kan het helpen om de geschiedenis en genealogie van een familie of geslacht te begrijpen, weten wat King's hoofd betekent binnen het wapen is daarvoor essentieel. Ten tweede, als je niet weet wat King's hoofd betekent, is het niet mogelijk het wapen als een compleet symbool te interpreteren, omdat elk element bijdraagt aan de algemene betekenis en het beeld dat het moet overbrengen. Ten slotte kun je, als je weet wat King's hoofd betekent en wat de andere elementen zijn, je eigen wapen ontwerpen of een bestaand wapen aanpassen zodat het coherent is en de gewenste boodschap overbrengt.