De betekenis van Klaar in de heraldiek is iets wat je moet weten als je wilt leren hoe je heraldische wapenschilden moet interpreteren. Heraldiek is een oude discipline die zich bezighoudt met de studie, het ontwerp en het gebruik van emblemen en symbolen in relatie tot de geschiedenis en genealogie van families en lijnen, dus de betekenis van Klaar kan je veel vertellen over die lijnen.

1. Term die door sommige auteurs wordt gebruikt om de listel aan te duiden. (V. Listel).

In de heraldiek worden termen gebruikt om de verschillende elementen waaruit een heraldisch wapen bestaat en hun betekenis te beschrijven. Als we de betekenis van Klaar willen weten, is het belangrijk de structuur van het wapen te begrijpen, om zo tot een betere interpretatie ervan te komen. Alleen met de betekenis van één van de elementen van het wapen, zoals de betekenis van Klaar, is het niet mogelijk een globale interpretatie van een wapen te maken.

 • Ancorada Cruz Bifida - 1. Er wordt gezegd van het kruis wiens hoofd is verdeeld in twee acute punten één naar de rechterhand en de andere richting de sinister en het rinkelen. Het is omgekeerd.
 • Carapeteiro - 1. Echte boom van de Portugese heraldiek die zeven armen draagt. Het gebruik ervan is puur heraldisch. (V. CRIQUIL).
 • Centrum van de baas. - 1. Er wordt gezegd van het hoofdpunt van de baas. Eervol stuk.
 • Cruz links - 1. Kruis gevormd door semicirkels aan een buitenkant.
 • Figuur - 1. Term gebruikt in Spaanse heraldiek om de objecten of belastingen te definiëren die het wapen sieren. Ze kunnen worden onderscheiden in natuurlijke vormen: dieren, groenten, mensen met hun leden of een deel van hen, elementen zoals aarde, water, vuur
 • Flordelisado hoorn - 1. Hoorn afgewerkt in Lis Flower. Werknemer in de Germaanse Arsen.
 • Goedgekeurd - 1. Er wordt gezegd van het stuk dat is samengesteld in afwisseling met oproepen die Compes, Color en Metal in een enkele rij worden genoemd, moet u er een lijst van vermelden. In het geval van een voorsprong kunnen composses onregelmatig zijn, het is raad
 • Heer - 1. Honoraire titel waarmee leden van de hoge Engelse adel worden onderscheiden.
 • Kanarie - 1. Ave. wordt normaal weergegeven met goud, gehakt of getoond met de kleuren en email die natuurlijk zijn.
 • Kar - 1. Lang en laag met twee wielen. Het is in profiel geschilderd met de aangegeven kleuren.
 • Knoestig - 1. Zei door sommigen tegen de kofferbak van de bomen en andere heraldische figuren. 2. geciteerd door sommige auteurs voor de tegenstrijdigheid en uit. (V. ContradeSbrancado, UIT).
 • Royal Crown of Polen - 1. Vergelijkbaar met de Spaans, Surmontada van een zilveren adelaar.
 • schaduw - 1. Het is de figuur of schaduw die een figuur geeft door een zeer vage passie waarin het veld van het schild wordt gezien, het is meestal van toepassing op de zon of de leeuw.
 • Tot ziens in golven - 1. Zei van de zien die worden weergegeven die golven vormen.

Daarom raden wij u aan om, naast de betekenis van Klaar in de heraldiek, ook de andere bestanddelen van het wapen dat u wilt bestuderen op te zoeken. Heraldische terminologie is heel precies, en als u de betekenis van Klaar kent, zult u niet alleen heraldische wapenschilden kunnen ontcijferen, maar ook uw eigen wapenschilden kunnen maken. Als je gepassioneerd bent door heraldiek, leer dan wat Klaar in de heraldiek betekent, wat het voorstelt, en hoe Klaar in een wapenschild geplaatst kan en moet worden.

Kortom, kennis van de betekenis van Klaar en elk element van een heraldisch wapen kan op verschillende manieren nuttig zijn. Ten eerste kan het helpen om de geschiedenis en genealogie van een familie of geslacht te begrijpen, weten wat Klaar betekent binnen het wapen is daarvoor essentieel. Ten tweede, als je niet weet wat Klaar betekent, is het niet mogelijk het wapen als een compleet symbool te interpreteren, omdat elk element bijdraagt aan de algemene betekenis en het beeld dat het moet overbrengen. Ten slotte kun je, als je weet wat Klaar betekent en wat de andere elementen zijn, je eigen wapen ontwerpen of een bestaand wapen aanpassen zodat het coherent is en de gewenste boodschap overbrengt.