De betekenis van Schildveld in de heraldiek is iets wat je moet weten als je wilt leren hoe je heraldische wapenschilden moet interpreteren. Heraldiek is een oude discipline die zich bezighoudt met de studie, het ontwerp en het gebruik van emblemen en symbolen in relatie tot de geschiedenis en genealogie van families en lijnen, dus de betekenis van Schildveld kan je veel vertellen over die lijnen.

1. ruimte of oppervlak dat het interieur van het schild vormt, waarop de verschillende elementen die het schild vormen, zoals de stukken en figuren worden verdeeld. (V. Partities).

In de heraldiek worden termen gebruikt om de verschillende elementen waaruit een heraldisch wapen bestaat en hun betekenis te beschrijven. Als we de betekenis van Schildveld willen weten, is het belangrijk de structuur van het wapen te begrijpen, om zo tot een betere interpretatie ervan te komen. Alleen met de betekenis van één van de elementen van het wapen, zoals de betekenis van Schildveld, is het niet mogelijk een globale interpretatie van een wapen te maken.

  • Bar - 1. Piece dat diagonaal het schild van de linkerhoek overschrijdt, superieur ten opzichte van de richting rechtsonder. Eervol of eerste orderstuk. De breedte moet een derde van het schild bezetten. De balken als uw nummer hoger is dan de vier worden Li gen
  • Bastillada - 1. stuk waarvan de kantelen worden weergegeven omgekeerd, zoals de gordel in de vorm van kantelen. Het komt van "Bastillé", een Franse stem vanwege toespeling die zijn betekenis heeft die het sterke huis of de oude toren van Campo is, die altijd wordt ver
  • Bijlage - 1. Deze term wordt toegepast op dieren wanneer weergegeven met de ledematen, staart, hoorns en nagels van verschillende emaille.
  • Domus - 1. Huis of toren die wordt weergegeven als een kasteel met twee torens. Het heraldische ontwerp hangt af van het anker van elk land.
  • gouden arend - 1. Het heeft een verspreide staart, grimmige kleur en bereikt een grotere grootte dan de gewone
  • Hamer - 1. Het wordt weergegeven in heraldiek met de rechterhand en het handvat in de stok geplaatst, kijkend naar de punt.
  • Mariene laken - 1. Cordiform en getrimd vel, trembolly of ovaal in het binnenste gedeelte, volgens een Europese pantser. Figuur zeer gebruikt in Duitse heraldiek.
  • ovaal - 1. Curve gesloten voor de ellips. Gebruikt in Franse heraldiek.
  • Ring - 1. Zei van het dier, over het algemeen de buffel, en volgens een schrijver kan de os of de stier ook worden opgenomen met de snuit gekruist door een ring.
  • Stigma - 1. Signaal of merk in het menselijk lichaam. Het wordt weergegeven in de vorm van een bloedende pijn, symboliseert de zweren van de voeten, handen en kant van Jezus Christus.

Daarom raden wij u aan om, naast de betekenis van Schildveld in de heraldiek, ook de andere bestanddelen van het wapen dat u wilt bestuderen op te zoeken. Heraldische terminologie is heel precies, en als u de betekenis van Schildveld kent, zult u niet alleen heraldische wapenschilden kunnen ontcijferen, maar ook uw eigen wapenschilden kunnen maken. Als je gepassioneerd bent door heraldiek, leer dan wat Schildveld in de heraldiek betekent, wat het voorstelt, en hoe Schildveld in een wapenschild geplaatst kan en moet worden.

Kortom, kennis van de betekenis van Schildveld en elk element van een heraldisch wapen kan op verschillende manieren nuttig zijn. Ten eerste kan het helpen om de geschiedenis en genealogie van een familie of geslacht te begrijpen, weten wat Schildveld betekent binnen het wapen is daarvoor essentieel. Ten tweede, als je niet weet wat Schildveld betekent, is het niet mogelijk het wapen als een compleet symbool te interpreteren, omdat elk element bijdraagt aan de algemene betekenis en het beeld dat het moet overbrengen. Ten slotte kun je, als je weet wat Schildveld betekent en wat de andere elementen zijn, je eigen wapen ontwerpen of een bestaand wapen aanpassen zodat het coherent is en de gewenste boodschap overbrengt.