De betekenis van Sinister-faja kanton in de heraldiek is iets wat je moet weten als je wilt leren hoe je heraldische wapenschilden moet interpreteren. Heraldiek is een oude discipline die zich bezighoudt met de studie, het ontwerp en het gebruik van emblemen en symbolen in relatie tot de geschiedenis en genealogie van families en lijnen, dus de betekenis van Sinister-faja kanton kan je veel vertellen over die lijnen.

1. Het is het resultaat van de samenstelling en de vereniging van het sinistere kanton en de gordel.

In de heraldiek worden termen gebruikt om de verschillende elementen waaruit een heraldisch wapen bestaat en hun betekenis te beschrijven. Als we de betekenis van Sinister-faja kanton willen weten, is het belangrijk de structuur van het wapen te begrijpen, om zo tot een betere interpretatie ervan te komen. Alleen met de betekenis van één van de elementen van het wapen, zoals de betekenis van Sinister-faja kanton, is het niet mogelijk een globale interpretatie van een wapen te maken.

 • Ancorada Cruz Bifida - 1. Er wordt gezegd van het kruis wiens hoofd is verdeeld in twee acute punten één naar de rechterhand en de andere richting de sinister en het rinkelen. Het is omgekeerd.
 • Angrelura - 1. Naam die volgens sommige auteurs, volgens sommige auteurs, aan La Filiera en andere stukken in een snuifje Anglelada ontvangt. (V. Filiera).
 • Baas en tillen - 1. Curvilíneo driehoek die zijn hoekpunt heeft in het midden van de onderste lijn van de baas en zijn basis onderaan.
 • Bandhoofd - 1. Het is het resultaat van de vereniging van de baas en de band.
 • dorp - 1. In tegenstelling tot de stad, wordt het meestal vertegenwoordigd door rijen huizen op sommige gevolgd door anderen en in drie of vier bestellingen als een riem, in het midden wordt een klokkentoren meestal toegevoegd aan een weerklep. In oude schilden
 • Galopping - 1. Er wordt gezegd van het dier in de houding en actie van Gallop.
 • Grote driehoek - 1. Termijn die door enkele oude heraldisten wordt gebruikt bij het beschrijven van de voorziening van enig stuk in twee en één, of besteld. (Zie goed geordend, twee en één, driehoek).
 • Hoofdstad - 1. Sierstuk aan het einde en aan het begin van de kolommen. Het wordt normaal gesproken op natuurlijke wijze weergegeven.
 • Kalf - 1. Het kenmerk is om je te vertegenwoordigen zonder kroonlijst.
 • Ophaalbrug - 1. Er wordt gezegd van de brug die de deuren van sommige kastelen, torens draagt.
 • Oude Gironado - 1. Er wordt gezegd van het Jironed Shield in een kruis of kruis van San Andrés.
 • Priesterkroon - 1. Verschillende onderwerpen werden gemaakt, voornamelijk olijfboom en spikes.
 • stok - 1. Figuur die wordt weergegeven door een draak of leeuwkop meestal met een open mond, overspoelen of bijten van een vlag, stuk of figuur. Figuur veel gebruikt in Spaanse heraldiek.
 • Voor je - 1. Term gebruikt om de menselijke figuur aan te duiden, in deze situatie geplaatst.

Daarom raden wij u aan om, naast de betekenis van Sinister-faja kanton in de heraldiek, ook de andere bestanddelen van het wapen dat u wilt bestuderen op te zoeken. Heraldische terminologie is heel precies, en als u de betekenis van Sinister-faja kanton kent, zult u niet alleen heraldische wapenschilden kunnen ontcijferen, maar ook uw eigen wapenschilden kunnen maken. Als je gepassioneerd bent door heraldiek, leer dan wat Sinister-faja kanton in de heraldiek betekent, wat het voorstelt, en hoe Sinister-faja kanton in een wapenschild geplaatst kan en moet worden.

Kortom, kennis van de betekenis van Sinister-faja kanton en elk element van een heraldisch wapen kan op verschillende manieren nuttig zijn. Ten eerste kan het helpen om de geschiedenis en genealogie van een familie of geslacht te begrijpen, weten wat Sinister-faja kanton betekent binnen het wapen is daarvoor essentieel. Ten tweede, als je niet weet wat Sinister-faja kanton betekent, is het niet mogelijk het wapen als een compleet symbool te interpreteren, omdat elk element bijdraagt aan de algemene betekenis en het beeld dat het moet overbrengen. Ten slotte kun je, als je weet wat Sinister-faja kanton betekent en wat de andere elementen zijn, je eigen wapen ontwerpen of een bestaand wapen aanpassen zodat het coherent is en de gewenste boodschap overbrengt.