De betekenis van Tip in de heraldiek is iets wat je moet weten als je wilt leren hoe je heraldische wapenschilden moet interpreteren. Heraldiek is een oude discipline die zich bezighoudt met de studie, het ontwerp en het gebruik van emblemen en symbolen in relatie tot de geschiedenis en genealogie van families en lijnen, dus de betekenis van Tip kan je veel vertellen over die lijnen.

1. Er wordt gezegd van het onderste derde deel van het schild. (V. punt van het schild, verhoudingen). 2. In Punta -locatie die wordt gebruikt om de objecten aan te duiden die er een of meer van kunnen zijn die onderaan het veld worden geplaatst. (V. Pira

In de heraldiek worden termen gebruikt om de verschillende elementen waaruit een heraldisch wapen bestaat en hun betekenis te beschrijven. Als we de betekenis van Tip willen weten, is het belangrijk de structuur van het wapen te begrijpen, om zo tot een betere interpretatie ervan te komen. Alleen met de betekenis van één van de elementen van het wapen, zoals de betekenis van Tip, is het niet mogelijk een globale interpretatie van een wapen te maken.

 • Acanthus - 1. zei van de Acanthus -bladeren die in de kronen worden geplaatst.
 • Angrelura - 1. Naam die volgens sommige auteurs, volgens sommige auteurs, aan La Filiera en andere stukken in een snuifje Anglelada ontvangt. (V. Filiera).
 • Band-semeifaja - 1. stuk dat het gevolg is van de vereniging van de band en de halve sinister van de gordel
 • Bordura van Spanje - 1. Term die door sommige auteurs wordt gebruikt om de alternatieve rand van composities te definiëren die zijn geladen met een leeuw en een kasteel, die de wapens van Castilla y León vertegenwoordigen.
 • Cabo de Armería huis - 1. Solar House van het grote familielid, hoofd van zijn afkomst in Navarra. Ook wel Palacio Cabo de Armería genoemd.
 • Capelo - 1. Timbre gebruikt in kerkelijke heraldiek. Meeuwen bekleed, met vijftien kwastjes in afwachting van koorden geplaatst in piramidale vorm die door kardinalen wordt gebruikt. Van Sinopel met tien kwastjes voor de aartsbisschoppen en met zes van dezelfde kl
 • Chimere figuren - (V. Ampistra, Argos, Arpía, Basilisco, Centauro, Dragon, Sphinx, Phoenix, Tap, Hidra, Janus, Chimera, Salamandra, Triton, Unicorn).
 • Cruz-Barra - 1. Er wordt gezegd van het stuk dat bestaat uit de vereniging van het kruis en de bar.
 • Family Shield - 1. Ze worden uitsluitend gevormd door de kazerne of kazerne tot de eerste achternaam.
 • gedraaid - 1. Er wordt gezegd van het kruis met de gedraaide tips, een term die door sommige auteurs wordt gebruikt.
 • Havik - 1. Ave. Geschilderd en naast de rechterkant kijkend.
 • Kneepstroom - 1. Er wordt gezegd van een riet gevormd in golfwolk, ze kunnen in band, bar, gordel en stok worden geplaatst, enz. Er worden meer dan één gepresenteerd. Ze kunnen ook een van de ene kleur zijn en de andere van verschillende kleuren.
 • Luipaard - 1. Het wordt weergegeven in een interne houding met het hoofd recht, met de twee ogen met de staart gebogen. Als dit wordt verhoogd, wordt het een grimmid of ongebreideld genoemd. Net als de leeuwen als ze in aantal van de twee zijn, wordt één front gepla
 • Patriarchaal kruis - 1. Cruz gevormd door twee transfers de kortste bovenste de onderste de onderste door een andere verticaal gekruist. (V. Cruz de Lorena).
 • Perchada - 1. Wanneer een vogel op takken of stammen wordt geplaatst.
 • Santa Catalina Wheel. - 1. Symbolisch wiel van het martelaarschap van Santa Catalina. Het bestaat uit wiel ingebracht met metalen messen, om te kwellen. Het wordt vooraan gepresenteerd.
 • Semipalo-Faja - 1. Samengesteld stuk als gevolg van de unie van de bovenste helft van de stok en de gordel.
 • smalle baas - 1. Hij die tweederde van zijn gewone breedte heeft.
 • Sotuer zwaaide - 1. Er wordt gezegd van de sotuer die een gevormde door zwavelige reliëfs aanneemt
 • Uitlaat - 1. Samen of distribueer het schild, stuk, figuur, in ontsnappingen.
 • Vriendschap - 1. Zei voor sommigen tegen de handalliantie, geloof, gekoppelde handen. (V. Hand Alliance).
 • Willekeurige wapens - 1. Degenen die zijn aangenomen door griezel of ijdelheid, door een persoon, zonder te hebben verleend door een instelling.

Daarom raden wij u aan om, naast de betekenis van Tip in de heraldiek, ook de andere bestanddelen van het wapen dat u wilt bestuderen op te zoeken. Heraldische terminologie is heel precies, en als u de betekenis van Tip kent, zult u niet alleen heraldische wapenschilden kunnen ontcijferen, maar ook uw eigen wapenschilden kunnen maken. Als je gepassioneerd bent door heraldiek, leer dan wat Tip in de heraldiek betekent, wat het voorstelt, en hoe Tip in een wapenschild geplaatst kan en moet worden.

Kortom, kennis van de betekenis van Tip en elk element van een heraldisch wapen kan op verschillende manieren nuttig zijn. Ten eerste kan het helpen om de geschiedenis en genealogie van een familie of geslacht te begrijpen, weten wat Tip betekent binnen het wapen is daarvoor essentieel. Ten tweede, als je niet weet wat Tip betekent, is het niet mogelijk het wapen als een compleet symbool te interpreteren, omdat elk element bijdraagt aan de algemene betekenis en het beeld dat het moet overbrengen. Ten slotte kun je, als je weet wat Tip betekent en wat de andere elementen zijn, je eigen wapen ontwerpen of een bestaand wapen aanpassen zodat het coherent is en de gewenste boodschap overbrengt.