De betekenis van Wild varken in de heraldiek is iets wat je moet weten als je wilt leren hoe je heraldische wapenschilden moet interpreteren. Heraldiek is een oude discipline die zich bezighoudt met de studie, het ontwerp en het gebruik van emblemen en symbolen in relatie tot de geschiedenis en genealogie van families en lijnen, dus de betekenis van Wild varken kan je veel vertellen over die lijnen.

1. Het wilde zwijn toont slechts één oog en één oor, die gewoonlijk een stagiair vertegenwoordigt, verhoogd, woedend op de sabeltleur, als het tegenovergestelde niet is aangegeven, met twee grote tanden die de verdediging zijn.

In de heraldiek worden termen gebruikt om de verschillende elementen waaruit een heraldisch wapen bestaat en hun betekenis te beschrijven. Als we de betekenis van Wild varken willen weten, is het belangrijk de structuur van het wapen te begrijpen, om zo tot een betere interpretatie ervan te komen. Alleen met de betekenis van één van de elementen van het wapen, zoals de betekenis van Wild varken, is het niet mogelijk een globale interpretatie van een wapen te maken.

 • Alternatieve Bordura - 1. Zei door sommige auteurs tegen de Bordura waardoor verschillende stukken of figuren zich achter elkaar langs de Bordura voordoen.
 • Boiler - 1. Figuur die over het algemeen de verhoogde handgrepen draagt ​​en soms gringolaat. Het is meestal geschilderd Sabre.
 • Brandstapel - 1. Triangle wiens basis zich op de punt van het schild bevindt, een 1/3 breedte en zijn hoekpunt eindigt in het midden van de baas. Eervolle eerste orde. 2. ten onrechte door sommigen door tip. Symbool van gerechtigheid.
 • Denemarkenkroon - 1. Vergelijkbaar met die van Zweden, maar Surmontada van een trembolerend kruis.
 • diadeemada - 1. Het wordt opgevat als de persoon of een andere religieuze figuur of niet om een ​​cirkel rond het hoofd te dragen, zoals de keizerlijke adelaars en de leeuw van Venetië. (V. nimbo).
 • Doncelhelm - 1. IJzer- of stalen helm, ingesteld aan de rechterkant, met open vizier zonder rek.
 • Geanimeerd - 1. Term die wordt gebruikt om het hoofd van elk dier aan te geven, dat zelfs gescheiden wordt, toont het leven in de ogen, worden meestal weergegeven met gules of goud.
 • Heilig graf, orde van de - 1. Militaire orde ingesteld in het oosten ter gelegenheid van de kruistochten en vervolgens in 1141 in Spanje gevestigd.
 • Kalf - 1. Het kenmerk is om je te vertegenwoordigen zonder kroonlijst.
 • Napoleontische pet - 1. De keizer Napoleon, verving de kroon van de adel waaraan hij verschillende caps -ontwerpen heeft vastgesteld, altijd gefronst met veren waarvan het aantal de waardigheid aangaf van degene die bezeten was.
 • ontheemd - 1. Term gebruikt om het stuk aan te duiden waarvan de helft van de lengte naar de rechterkant beweegt, sinister naar de baas of de punt van het schild. Je onderhoudt alleen contact met de andere helft op een punt en de gordel. Als de scheidingslijn
 • ROTEA - 1. Termijn die door sommige Aragonese heraldisten wordt gebruikt om naar het kruis van San Jorge te vallen.
 • TRIDES CRUZZ - 1. Het is het kruis gevormd door een drietand.
 • Zweep - 1. Flexibel leer of touw flexibel dak.

Daarom raden wij u aan om, naast de betekenis van Wild varken in de heraldiek, ook de andere bestanddelen van het wapen dat u wilt bestuderen op te zoeken. Heraldische terminologie is heel precies, en als u de betekenis van Wild varken kent, zult u niet alleen heraldische wapenschilden kunnen ontcijferen, maar ook uw eigen wapenschilden kunnen maken. Als je gepassioneerd bent door heraldiek, leer dan wat Wild varken in de heraldiek betekent, wat het voorstelt, en hoe Wild varken in een wapenschild geplaatst kan en moet worden.

Kortom, kennis van de betekenis van Wild varken en elk element van een heraldisch wapen kan op verschillende manieren nuttig zijn. Ten eerste kan het helpen om de geschiedenis en genealogie van een familie of geslacht te begrijpen, weten wat Wild varken betekent binnen het wapen is daarvoor essentieel. Ten tweede, als je niet weet wat Wild varken betekent, is het niet mogelijk het wapen als een compleet symbool te interpreteren, omdat elk element bijdraagt aan de algemene betekenis en het beeld dat het moet overbrengen. Ten slotte kun je, als je weet wat Wild varken betekent en wat de andere elementen zijn, je eigen wapen ontwerpen of een bestaand wapen aanpassen zodat het coherent is en de gewenste boodschap overbrengt.